Kvalitet

Hos HACO har vi implementeret kvalitetsledelse efter EN ISO 9001:2015. Det skal medvirke til fastholdelse og videreudvikling af HACO som leverandør af komponenter med høje kvalitetskrav.

Kontakt os

Kvalitet er alfa og omega for HACO

I takt med at kundernes krav øges, er der også et behov for til stadighed øget fokus på kvalitet. Den mest effektive måde at opnå disse høje krav på og løbende kunne demonstrere løbende forbedringer er med et kvalitetsstyringssystem. Hos HACO er vores kvalitetsstyringssystem certificeret efter den internationalt anerkendte ISO 9001: 2015.

Denne certificering hjælper os med at implementere strømlinede processer samt forbedre produktions- og kvalitetseffektiviteten. Kvalitetsstyringssystemet dækker alle områder hos HACO, fra kundeforespørgsel til endelig levering hos kunden.

Fordele ved at vælge en maskinfabrik med EN ISO 9001:2015 certificering

Der er flere fordele ved at vælge en maskinfabrik med, som HACO, ISO 9001:2015 certificering. Først og fremmest vidner en 9001:2015 certificering om, at kundetilfredshed og driftssikkerhed er i fokus. Vores kunders kvalitetskrav og behov opfyldes i henhold til indgåede aftaler, og vi går ganske enkelt ikke på kompromis med vores kvalitet.

Dernæst er certificeringen også med til at sørge for, at alle forstår de opsatte mål i virksomheden, organisationsstrukturen og forretningskulturen. Det betyder, at du får en stabil leverandør, underleverandør og samarbejdspartner, der altid lever op til indgåede aftaler, priser og kvalitet.

Med mere end 50 års erfaring inden for branchen får du en stabil samarbejdspartner med kvalitetsmålsætningerne på plads. Hos HACO kan vi hjælpe dig med bearbejdning af større og runde emner i forskellige typer materialer, og vi leverer kvalitetsløsninger indenfor næsten alle tænkelige brancher.

HACO har egen Laser Tracker, Leica Absolute Tracker AT401. Med denne er det muligt at udføre 3D opmålings- og verificeringsopgaver efter en 3D model eller den kan programmeres til at udføre mere specifikke kundeaftalte opmålingsopgaver efter 2D tegninger eller andet materiale.

Laser Trackeren indgår i en årlig vedligeholdelse og kalibreringsrutine udført af Hexagon Metrology Nordic, ligesom konventionelle måleværktøjer indgår i årlige kalibreringsaftaler i samarbejde med Element Metech.

Siden anskaffelsen af Laser Trackeren i 2014, har den været brugt til primært verifikationsopgaver af store emner. Opsætningen til disse opgaver er optimale, da vi er i besiddelse af et stort opmålingsplan (Ø6000), som sikrer et plant og stabilt underlag, hvor emnerne placeres på. Hermed elimineres eventuelle vridninger og formfejl på emnerne og dermed opnås det bedste udgangspunkt for enhver måleopgave.

Vores LT operatører har gennemført intensive kurser i brugen af Laser Trackeren. Derudover er operatørerne opgraderet med GPS kurser, i almen og udvidet viden.

HACO er også med i front indenfor analysearbejde, hvor der udføres løbende analyser af kritiske-målsætninger, Dim. Test eller CTQ-mål. Med forskellige analysemetoder er det muligt for HACO at fremvise nøjagtigheden af forskellige processer overfor kunderne og dermed kan HACO klæde kunderne på, med hensyn til optimering af tolerancekrav m.m. af egne produkter.

Vi besidder erfaringer indenfor følgende analysemetoder:

  • MSA – Measurement System Analysis.
  • Måleusikkerhedsbudgetter efter GUM-metoden.
  • Egne analysemetoder efter egne interne ønsker og behov.
  • Kundebestemt analysearbejde.

Kvalitetsansvarlige og repræsentanter fra ledelsen har gennemgået mere specifikke kurser indenfor vind-industrien, APQP4WIND.

Kurser der er gennemført er,

APQP4WIND – Management Awareness Training.

APQP4WIND – Specialist Training.