Miljø

Med ISO 14001:2015 har vi mulighed for at fokusere på de mest væsentlige miljøforhold hos HACO og sikre reduktion af miljøpåvirkning og løbende miljømæssige forbedringer.

Kontakt os

HACOs miljøpolitik

HACO har implementeret sit miljøledelsessystem efter ISO 14001:2015 og i denne forbindelse udarbejdet følgende miljøpolitik:

”Som leverandør til energisektoren med fokus på grøn energi, er det HACOs intention at medvirke til så lav miljøbelastning som muligt i fremstillingsprocessen.”

Vi stræber efter at opfylde vores miljøpolitik gennem løbende udvikling og optimering af vores maskinpark, teknologi og produktionsmetoder. Derudover sørger vi dog også for:

  • at vores miljømålsætninger og mål løbende forbedres, således miljøbelastninger minimeres.
  • at overholde relevante, lovmæssige krav samt andre krav, som HACO er omfattet af.
  • at miljøledelse er en medvirkende faktor til sikring af HACOs fortsatte vækst.
  • at arbejde for løbende forbedring og forebyggelse af forurening.

Derfor bruger vi ISO 14001:2015 hos HACO

ISO 14001:2015 er et system, som både kunder, samarbejdspartnere og myndigheder anerkender, og derfor har vi valgt at arbejde efter denne. Den gør os i stand til at risikovurdere vores miljøforhold samt proaktivt at implementere miljø og bæredygtighed som en del af vores kerneforretning.

Med ISO 14001:2015 har vi mulighed for at fokusere på de mest væsentlige miljøforhold hos HACO og sikre reduktion af miljøpåvirkning og løbende miljømæssige forbedringer.

HACO arbejder bevidst mod en grønnere produktion

ISO 14001:2015 har givet os værktøjerne til en mere miljøvenlig måde at arbejde på, og vi tænker miljø ind i alle nyudviklinger og optimeringer. Det stopper dog ikke hér. HACO har flere miljø- og energibesparende projekter i vente, akkurat ligesom vi på kvalitetsområdet også løbende arbejder med forbedringer af vores processer, produkter og ydelser.

Seneste tiltag indenfor miljøtankegangen er den netop underskrevne samarbejdsaftale, som er indgået med et konsulentbureau. HACO ønsker at gå skridtet videre indenfor Cirkulær Økonomi (CØ) og stillingtagen til FN 17 verdensmål. Valget er gjort som en naturlig del, værende leverandør til bla. vindmølleindustrien, hvor udmeldingerne om CO2 neutralitet og minimering om restaffald er på sit højeste og det forventes at blive en forplantning som sker ned igennem til HACO og vores leverandører.

Vi forventer at projektet kan afsluttes, ultimo 2023. Mere om det senere……

HACO har valgt at have fokus på følgende verdensmål: