Miljø

HACO A/S har implementeret miljøledelsessystem efter EN ISO 14001:2004, certificeret af Tüv Nord og har udarbejdet følgende miljøpolitik.

"Som leverandør til energisektoren, med fokus på grøn energi, er det HACO A/S's intention at medvirke til så lav miljøbelastning, som muligt i fremstillingsprocessen.

Dette tilstræbes gennem vedvarende udvikling og optimering af maskinpark, teknologi og produktionsmetoder samt;

  • at miljømålsætninger og mål løbende forbedres og dermed minimering af miljøbelastninger.
  • at overholde relevante lovmæssige krav og andre krav, som HACO A/S er omfattet af.
  • at miljøledelse er en medvirkende faktor til sikring af HACO A/S' fortsatte vækst.
  • at arbejde for løbende forbedring og forebyggelse af forurening".